Waarom

Artikelen die niet compleet gespecificeerd zijn geven vaak problemen in de vervolgstappen in de keten. Dit lijkt misschien een beetje overdreven maar toch is dit een van de grootste ergernissen van kopers over de catalogus. 

Niet iedere koper stelt dezelfde eisen aan de artikelgegevens. Zo kan voor de één een hoogte erg belangrijk zijn terwijl voor de ander de locatie van de barcode van groot belang kan zijn. Wij verzamelen deze wensen uit de markt en proberen deze goed inzichtelijk te maken via jouw catalogus pagina.

Hoe kun je dit oplossen

Vanuit het hoofdmenu kan je op 'Catalogus' drukken. Bovenin worden de waarschuwingen getoond. Achter iedere waarschuwing hebben we direct een artikellink gezet. Klik erop en je komt automatisch in het bewerk scherm.

Verschillende controles

Naast de controles die uitgevoerd worden op het moment van invoeren worden er extra controles uitgevoerd die bij ons zijn aangegeven als 'erg belangrijk'.  

Overbelading per laag en overbelading per kar

Het aantal fust dat op een laag past (zoals de kweker dit aangeeft) wordt vaak 1-op-1 overgenomen in de systemen van de koper. Een tikfout hierin kan ervoor zorgen dat er verkeerde transportkosten worden doorberekend aan de eindklant. Ook de transporthoogte speelt hier een grote rol. Op basis van de transporthoogte wordt er gekeken hoeveel platen er boven elkaar gebruikt kunnen worden om de belading te optimaliseren. 

3. Verlopen VBN producten

Sommige systemen kunnen niet omgaan met VBN producten die volgens Floricode reeds verlopen zijn. Ten tijden van ingeven bestonden deze nog maar in de tussentijd zijn ze verlopen. Deze artikelen zullen aangepast (of opnieuw aangemaakt) moeten worden.

4. Ontbrekende S-kenmerken

Een aantal S-kenmerken is verplicht. Dit verschilt per product. Veel systemen van kopers kunnen aanbod daarom niet accepteren als één van deze kenmerken onbreekt.

5. Afwezigheid van barcode locatie

Als er wel een barcode staat ingevuld maar er wordt niet gespecificeerd waar deze barcode zich bevindt, heeft de eindklant er vaak niet veel aan. Sommige eindklanten verwijderen namelijk de hoes en hierdoor is de barcode waardeloos als deze slechts op de hoes staat. Met S75 (de locatie van de barcode) kan gespecificeerd worden waar de barcode staat.

6. Afwezigheid van barcode data

Als er wel gespecificeerd is dat er een barcode aanwezig is (op bijv de hoes, of de pot) dan moet ook de barcode zelf ingevuld worden. Wat is het nummer dat op de barcode staat. Sommige eindklanten hebben dit nodig om hun kassa-systemen in te regelen voordat jouw planten daar in de winkel staan.